Privacyverklaring

Wij vinden bescherming van uw privacy erg belangrijk. Om als uitgeverij onze dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die we van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail of telefonisch. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld een verkoopkanaal of uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij van u en waarom
Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn individuele gegevens over u als persoon, maar ook gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype. 
In een aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke (administratieve) verplichting, maar meestal doen wij dit om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Als u een bestelling plaatst (telefonisch, via de webshop of per e-mail) vragen wij uw naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Uw naam en adres zijn nodig voor het verwerken van uw bestelling. Uw telefoonnummer wordt geregistreerd om de afwikkeling van het bestelproces juist en vlot te laten verlopen. Bij vragen over de afwikkeling van uw bestelling kan telefonisch contact met u noodzakelijk zijn. Uw e-mailadres wordt bij bestellingen in de webshop door ons gebruikt om uw bestelling te kunnen bevestigen. Wij gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres uitsluitend voor de genoemde doeleinden. Wij zullen u niet onnodig bellen of berichten sturen.

Graag sturen wij u onze digitale nieuwsbrief, een bericht bij het verschijnen van een specifieke titel en/of papieren mailing van de uitgeverij. Alleen als u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd worden uw gegevens hiervoor door ons ook verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen en/of op de hoogte wilt worden gehouden over het verschijnen van een specifieke titel dan vragen wij uw naam en e-mailadres. Voor de papieren catalogus worden uw naam, adres, woonplaats en geslacht geregistreerd om de catalogus per post naar u te kunnen verzenden.

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bericht bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens omdat die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden of uw verzoek te verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

In Boekvorm Uitgevers maakt geen commercieel gebruik van persoonsgegevens.

Als u onze website bezoekt, zonder iets te kopen of zonder u aan te melden voor de nieuwsbrief of om op de hoogte gehouden te worden over het verschijnen van een titel, kunt u dit doen zonder uw identiteit bekend te maken. Aan de serverzijde worden uitsluitend uw IP-adres, datum, tijdstip en bekeken webpagina’s opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens bent u voor ons als persoon echter niet identificeerbaar.

Cookies
Onze website maakt op meerdere plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden geplaatst en die door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op onze websites te kunnen analyseren.

Google Analytics, dat we gebruiken om de statistieken van de bezoeken aan onze website in kaart te brengen, plaatst ook cookies. We willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen de bezoekers van onze website zeker niet ongewenst volgen; wij hebben echter goede statistieken nodig om onze website en ons aanbod zo goed mogelijk aan de wensen van onze bezoekers te laten voldoen. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen onze websitebezoekers dan ook niet persoonlijk herleiden.

Gebruik van persoonsgegevens/overdracht aan derden
Sommige werkzaamheden kunnen we zonder hulp van anderen niet uitvoeren omdat we bijvoorbeeld niet over de benodigde specialistische kennis of middelen beschikken. We maken dan gebruik van diensten van derden zoals bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen waarbij wij ervan kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten overdragen in verband met een wettelijke verplichting.

Enige andere doorgifte of overdracht van persoonsgegevens aan derden voor commerciële of goede doelen vindt zonder uw expliciete toestemming niet plaats.

Externe websites
Onze privacyverklaring heeft enkel betrekking op onze eigen website. Op onze website staan links naar externe websites, waaronder sociale media. Door op deze links te klikken gaat u naar een website buiten www.inboekvorm.nl. In het privacybeleid van deze derden kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social mediapagina’s (zoals Facebook) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden opgeslagen voor zo lang als nodig is om te voldoen aan de in deze verklaring genoemde doeleinden. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaar), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Uw rechten
U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met In Boekvorm Uitgvers met een verzoek om toegang tot, wijziging van of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Echter, gegevens die nog nodig zijn voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden in samenhang met (onvolledig afgewikkelde) bestellingen, kunnen met het oog op wettelijke verplichtingen niet worden verwijderd. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een door ons ingeschakelde derde partij. Ook heeft u het recht uw gegevens te ontvangen in een gangbaar formaat om uw gegevens indien mogelijk over te dragen naar een derde partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Incidenten met persoonsgegevens
Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een incident (een datalek) met betrekking tot persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan zo snel mogelijk op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt.

Wijzigingen privacybeleid
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid een enkele keer worden gewijzigd. Verzeker u er daarom van dat u de recentste, en dus de van toepassing zijnde, versie van onze privacyverklaring heeft. Deze is te vinden op onze websites of wordt op verzoek aan u toegestuurd.

Vragen en opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop we uw gegevens verwerken dan kunt u contact met ons opnemen via:

info@inboekvorm.nl
(0592) 31 39 76

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2024 In Boekvorm | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel